JU RERA S.D. i pristupačnost Europe Direct Split mrežnih stranica

Stranica www.europedirect-split.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Korištenje stranice je pojednostavljeno s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život. JU RERA S.D. prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

JU RERA S.D. kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija. Mrežna lokacija www.europedirect-split.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2018.g. ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Pristupačnost na stranici www.europedirect-split.hr

Na stranici www.europedirect-split.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici www.europedirect-split.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1)

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.europedirect-split.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice ili alternativno uz korištenje TAB i Enter tipke na tipkovnici. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, JU RERA S.D. nastoji svoje mrežne stranice europedirect-split.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga: Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida. Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

Podizanje razine pristupačnosti

JU RERA S.D. će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom WP Accessibility Tools plugin-a – alata za za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta. Dio djelatnika Službe osposobljen je za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti pohađanjem jednodnevne radionice namijenjene službenicima zaduženima za administraciju internetskih stranica u tijelima javnog sektora odnosno obveznicima primjene Zakona, u organizaciji Državne škola za javnu upravu.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 26. listopada 2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i informacije za kontakt

Adresa za poštu: JU RERA S.D., Domovinskog rata 2, 21000 Split
Telefonom: +385 21 400 061
Elektronskom poštom:info@europedirect-split.hr

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr