Svaka osoba koja ima državljanstvo jedne od zemalja članica Europske unije ujedno je i građanin EU-a čime ostvaruje sljedeća temeljna prava:
pravo boravka, rada i studiranja u drugim zemljama članicama EU-a,
pravo na jednako postupanje bez obzira na državljanstvo,
niz prava vezanih uz kupovinu roba i usluga (prava potrošača),
pravo da bira i da bude biran na lokalnim izborima i izborima za Europski parlament,
niz prava vezanih uz konzularnu zaštitu prilikom putovanja u zemlje izvan EU-a,
pravo podnošenja pritužbe Europskom pučkom pravobranitelju,
pravo obraćanja institucijama EU-a kao i pravo na pristup zakonodavstvu EU-a na bilo kojem od službenih jezika Europske unije.

Ulaskom u EU ne ukidaju se automatski granične kontrole sa susjednim zemljama EU-a, ali se ukida carina između država članica.
Granična kontrola u potpunosti se ukida tek pristupanjem Šengenskom sporazumu, što se prema iskustvu novih država članica,
može očekivati nekoliko godina nakon pristupanja EU-u. Za prijelaz granice unutar schengenskog prostora više nije potrebna
putovnica, ali je preporučljivo sa sobom imati putovnicu ili osobnu iskaznicu kao dokaz identiteta (u slučaju da vas zaustavi
policija, pri ukrcaju u zrakoplov itd.). Vozačke dozvole, poštanske ili bankovne kartice ne prihvaćaju se kao valjane isprave
ili kao dokaz identiteta. Valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu morate imati kada putujete u Bugarsku, na Cipar, u Hrvatsku,
Irsku, Rumunjsku i Ujedinjeno Kraljevstvo ili iz njih. Iako su dio EU-a, te države još ne pripadaju schengenskom prostoru.

Načelo Europske unije o slobodnom kretanju radnika podrazumijeva mogućnost zapošljavanja bez obveze ishođenja radne dozvole u bilo kojoj zemlji Europske unije, kao i u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Švicarskoj, no primjenu ovog načela
moguće je privremeno odgoditi za najviše sedam godina. Sljedeće zemlje obavijestile su Europsku komisiju da do 30. lipnja 2015. neće primjenjivati propise EU-a o slobodnom kretanju radnika i da će hrvatski radnici za rad u njima morati posjedovati radnu dozvolu:
Austrija (olakšice: ključno osoblje, kvalificirani radnici u deficitarnim zanimanjima, kvalificirano
osoblje u zdravstvu i sezonski radnici u turizmu i poljoprivredi)
Belgija
Cipar
Francuska (za 291 zanimanje radna dozvola izdaje se automatski)
Grčka
Italija (olakšice: sezonski rad u sektoru poljoprivrede, hotelijersko-turističkom sektoru i kućanskim
poslovima/kućne pomoćnice, znanstvenici, visokokvalificirani radnici, umjetnici)
Luksemburg
Malta
Nizozemska
Njemačka (radnu dozvolu ne trebaju: sezonski radnici do 6 mjeseci u poljoprivredi i ugostiteljstvu,
akademski građani koji se zapošljavaju u svojem zvanju i mladi na minimalno dvogodišnjem naukovanju - Ausbildung)
Slovenija
Španjolska
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
U ostalim državama članicama Europske unije hrvatski građani imaju slobodan pristup tržištu rada, bez potrebe ishođenja radne dozvole.
Informacije o mobilnosti radnika, trenutno otvorenim radnim mjestima te uvjetima rada i života u 32 europske zemlje, kao i o mogućnostima obrazovanja mogu se pronaći na portalu EURES.

FACEBOOK

TOP