GLAVNI CILJ

Glavni cilje Europe Direct centara je pružiti europskim građanima opće informacije o Europskoj uniji

USLUGE SU BESPLATNE

Sve naše usluge nudimo besplatno zainteresiranim građanima

PRAVNI SAVJETI

Napominjemo da nemamo pravo pružati pravne savjete, a tumačenje zakona EU -a također je izvan našeg djelokruga odgovornosti.

EUROPE DIRECT MREŽA

Europe Direct mreža se sastoji od preko 500 centara koji se nalaze u svim državama članicama EU

TOP